Skip to main content
Transport

Punerea în siguranță a unor zone inundabile, Gorgota

Proiect finanțat din bugetul de situații de urgență al Consiliului Județean Prahova prin care se dorește eliminarea riscurilor de inundații pe cursurile afluenților și râului Prahova. Proiectul presupune decolmatarea albiilor afluienților râului Prahova, refacerea și supralărgirea unor podețe comunale pentru eliminarea riscului de inundație în cazul unor cantități mari de precipitații.

Produse SW livrate

Cadre prefabricate TIP C2

Client

C.I.S. Construct S.R.L.

Execuţie

2022

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului 1, Com. Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu

Florin Pantilie

+40 246 207 050

+40 737 043 522

florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro