Skip to main content
Cămine

Modernizarea şi dezvoltarea capacităţii portului Constanţa, Constanta

În data de 16 decembrie 2021, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Constanța South Container Terminal S.R.L., în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Înfrastructură Mare 2014-2020, au semnat contractul de finanțare cu titlul „Modernizarea și dezvoltarea capacității portului Constanța – dezvoltarea infrastructurii portuare în zona de dezvoltare A, MOL II-S Port

Constanța Sud prin extinderea platformei portuare facilitând transportul multimodal”. Pentru acest proiect SW Umwelttechnik România a asigurat produsele necesare construcției și soluții optime de realizare.

Produse SW livrate

Elemente de cămin rectangulare

Client

S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L.

Execuţie

2022

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului 1, Com. Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu

Adrian Dănilă

+40 246 207 050

+40 737 043 522

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro