Skip to main content
Cămine

Canalizare menajeră, Peștera

CONSTRUCŢIA REŢELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA PEŞTERA, JUDEŢUL CONSTANŢA.

Scopul acestei investiţii este crearea unei infrastructuri adecvate ce va deservi populaţia localităţii Peştera, prin asigurarea accesului la reţelele de utilităţi publice (reţeaua de canalizare menajeră).

Prin această investiție, în localitatea Peștera, se propun a se executa în cadrul sistemului de canalizare - Cămine de vizitare – 467 buc; - Stații pompare ape uzate – 7 buc.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

Asocierea AEG TEHNOLOGY, ALL PLAN PROIECT SRL, PROCONSTRIND SRL

Execuţie

2020

Adrian Dănilă

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro