Skip to main content
Cămine

Canalizare, Lețcani

Inființare rețea de canalizare în satul Bogonos și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Cogeasca și Cucuteni, comuna Lețcani,, jud. Iași. Proiectul prevede realizarea următoarelor lucrări: -rețea de canalizare gravitațională; Apele uzate menajere colectate de la gospodăriile din satul Cogeasca vor fi evacuate în sistemul de canalizare existent al localității Dumești, comuna Dumești, urmând a fi epurate în stația de epurare existentă în comuna Dumești. Apele uzate menajere de la gospodăriile din satele Cucuteni, Bogonos și partial Cogeasca vor fi evacuate în sistemul de canalizare existent al localității Lețcani, comuna Lețcani, urmând a fi epurate în stația de epurare existentă comuna Lețcani.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Ema Agro S.R.L.

Execuţie

2019

Adrian Dănilă

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro