Skip to main content
Cămine

Canalizare, Blejoi

Rețea canalizare menajeră și stație de epurare (etapa I), satele Blejoi, Ploieștiori și Țînțăreni. În etapa I se vor executa 13,607 km din care 9,589km colectoare stradale și 4,018km colectoare de racord a gospodăriilor situate pe traseul colectorului principal și refacerea sistemului rutier afectat de execuția sistemului de canalizare (carosabil, acostament, trotuar, rigola, după caz). Rețeaua de canalizare, se va executa din tuburi PVC cu diametre Dn 200, Dn 250, Dn 300, Dn 400, cu cămine de canalizare amplasate conform normelor, cu o pantă medie care să asigure viteza de autocurățire și la o adâncime de cca.1,5-2,5-4 m pentru asigurarea racordării corespunzătoare a tuturor consumatorilor. Canalizarea va funcționa în sistem separativ, și se va interzice racordarea gurilor de scurgere și a altor eventuale canale pluviale.

Produse SW livrate

Elemente de cămine

Client

S.C. Nicons S.R.L.

Execuţie

2018

Adrian Dănilă

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro