Skip to main content
Rețele electrice

Alimentare electrică, Certeju de Sus

Alimentare cu energie electrică simplu circuit LES 110 kV a obiectivului minier Deva Gold Certej – 59 MVA – VAR LES 110 kV Etapa 1. Canalizație tronson între stâlp racord LEA 110 kV și intersecție DJ761 cu strada Steampuri, loc. Certeju de Sus, jud. Hunedoara

Produse SW livrate

Cămine de tragere

Client

S.C. LINIAL ELECTRIC S.R.L.

Execuţie

2018

Victor Paută

SW Umwelttechnik Romania 
RO 307305 Orțișoara, Str. Principală 680, Jud. Timiș

+40 256 296 168

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro