Skip to main content
Rezervoare

Stații pompare, Hida

Alimentare cu apă și canalizare, Unitatea administrativ teritorială Comuna Hida, jud. Sălaj. Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Comuna Hida , județul Sălaj . În cadrul acestui proiect , firma SW Umwelttechnik România, a livrat cămine complet echipate cu diametrul DN 800 mm și bazine circulare cu diferite diametre, pentru executarea stațiilor de pompare, necesare în funcționarea canalizării respective.

Produse SW livrate

Bazine cilindrice

Client

S.C. Lotus S.R.L.

Execuţie

2019

Petru Farcău

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 730 930 825

petru.farcau@sw-umwelttechnik.ro