Skip to main content
Transport

Modernizarea drumurilor județene, Mizil

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ102D, DJ 100C” este creşterea gradului de coeziune economică şi socială la nivelul judeţului Prahova, prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport din zona şi facilitarea accesului la rutele naţionale şi europene, interconectarea la reţelele de transport judeţene cu acces la rețeaua TEN-T şi la polul de creştere Ploiești.

Produse SW livrate

Aripi prefabricate tip A0 Cadre prefabricate tip P2 Timpane prefabricate tipT2

Client

S.C. Coni S.A.

Execuţie

2022

Florin Pantilie

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 729 852 100

florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro