Skip to main content
Rezervoare

Extindere alimentare cu apă potabilă și canalizare, Variaș

În cadrul proiectului “Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare în localitatea Variaș, jud. Timiș”, SW Umwelttechnik România a produs și livrat cămine de vizitare DN 1000 mm carosabile având în componență radiere, inele de supraînălțare, elemente tronconice de reducție, inele de aducere la cotă, guri de scurgere de la Orțișoara, bazinecilindrice DN2000 mm și respectiv plăci de acoperire atipice de la Izvoru.

Produse SW livrate

Elemente de cămin DN 1000 mm
Bazine cilindrice DN 2000 mm

Client

S.C. UNIVRO S.R.L.

Execuţie

2022

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului 1, Com. Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu

Victor Paută

+40 246 207 050

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro