Skip to main content
Cămine

Coridor de mobilitate urbană durabilă, Oradea

Pentru acest proiect, SW Umwelttechnik România a produs și livrat cămine de vizitare

DN 1000 mm și DN 800 mm carosabile având în componență radiere, inele de

supraînălțare, elemente tronconice de reducție, inele de aducere la cotă și plăci de

acoperire de tip PA 90/20 și cămine atipice pătrate.

Produse SW livrate

Elemente de cămin DN 800 mm Elemente de cămin DN 1000 mm Cămine rectangulare

Client

S.C. LEKO CONSTRUCT S.R.L.

Execuţie

2022

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului 1, Com. Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu

Victor Paută

+40 246 207 050

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro