Skip to main content
Cămine

Canalizare, Com. Movileni

Extinderea sistemului centralizat de canalizare şi de alimentare cu apă a comunei Movileni, constând din: Reţele de canalizare în sistem separativ, ce colectează gravitaţional apele uzate menajere de pe raza comunei Movileni; Staţii de pompare ape uzate în comuna Movileni, care asigura transportul apelor uzate spre staţia de epurare existentă, aparţinând comunei Movileni; Conductă de refulare care asigură transportul apelor uzate aferente localităţilor spre staţia de epurare existentă a comunei Movileni;Conductă de aducţiune care transportă apa de la staţia hidrofor către zona înaltă a localităţii Iepureni; Reţea de alimentare cu apă în comuna Movileni; Cămine de vane amplasate pe traseul reşelei de alimentare cu apă proiectate. Lungimea totală a reţelei de canalizare, în comuna Movileni este de 21.150 metri.

Produse SW livrate

Cămine rectangulare

Client

ASOCIEREA SC ATOPUM INVEST SRL - SC GREEN LINE CONSTRUCT SRL - SC SAVA SERV CONSTRUCT SRL

Execuţie

2020

Valentin Neculae

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 730 632 224

valentin.neculae@sw-umwelttechnik.ro