Skip to main content
Cămine

Apă canal, Galați

În cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 - 2020”, societatea Apă Canal S.A. Galaţi a relicitat şi semnat, în data de 02 iunie 2020 contractul de lucrări ce include realizarea serviciilor de proiectare şi execuţie, lucrări aferente sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată.

- Extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile pe o lungime de 18,026 km.

- Instrumentaţie pentru transmiterea datelor în sistemul SCADA pentru reţelele de apă şi canalizare.

- Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de 36,275 km, inclusiv conductele de

refulare de la staţia de pompare a apelor uzate.

- Construcţia a 9 staţii de pompare a apelor uzate.

Produse SW livrate

Elemente de camin DN 1000mm

Client

S.C. ARCIF S.R.L.

Execuţie

2021

SW Umwelttechnik România S.R.L.
RO 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului 1, Com. Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro