Skip to main content

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

04.07.2023

SC SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL, cu sediul în com. Vânătorii Mici, sat Izvoru, str. Zăvoiului, nr. 1, jud. Giurgiu, titulară a proiectului ”Centrală electrică fotovoltaica (CEF) 499,64 kWp, de tip prosumator cu injecție în rețea” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Centrală electrică fotovoltaica (CEF) 499,64 kWp, de tip prosumator cu injecție în rețea” propus a fi amplasat în com. Vânătorii Mici, str. Zăvoiului, nr. 1, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

 


SW Umwelttechnik România S.R.L.
087253 Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1, Sat Izvoru, Comuna Vânătorii Mici, Judeţul Giurgiu