Skip to main content
Cămine

Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă, Pitești

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-2020„ are ca obiective principale extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă, extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare menajeră, precum și execuția unei stații de pompare apă uzată pe strada Victor Slăvescu.

Produse SW livrate

Elemente de cămin DN 1000 mm

Client

S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.

Execuţie

2023

Florin Pantilie

SW Umwelttechnik România S.R.L.
CP 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1, Sat Izvoru

+40 246 207 052

+40 729 852 100

florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro