Skip to main content
Rezervoare

Apă și canal, Santandrei

Compania de Apă Oradea implementează proiectul „Extinderea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oradea şi comunele Nojorid, Oşorhei, Sântandrei, Sânmartin, Tinca, Ineu şi Copăcel”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. În prezent se lucrează la acest contract pentru îmbunătățirea rețelelor de distribuție si îmbunătățirea rețelelor de colectare a apelor uzate.

Produse SW livrate

Elemente statii pompare

Client

OMA GRUP

execuţie

2017

Petru Farcău 

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 730 930 825

petru.farcau@sw-umwelttechnik.ro