Skip to main content
Cămine

Canalizare Doman, Reșița

Executia de lucrari Canalizare menajera in localitatea Doman, componenta a Municipiului Resita.

De-a lungul anilor, Primăria Municipiului Reșița a făcut demersuri constante pentru promovarea, în vederea finanţării, a proiectelor de infrastructură necesare impulsionării activităţilor economice și sociale. Unul dintre acestea este şi proiectul „Canalizare menajeră în localitatea Doman, componentă a municipiului Reșița”. Proiectul a fost inclus în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin OUG nr. 28/2013 și derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Produse SW livrate

Camine DN 1000

Client

S.C. URBICON TEAM S.R.L.

Execuţie

2017

Victor Paută

SW Umwelttechnik Romania 
RO 307305 Orțișoara, Str. Principală 680, Jud. Timiș

+40 256 296 168

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro