Skip to main content
Cămine

Canalizare, Beba Veche

Executie lucrari de constructii privind infiintarea/modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare si modernizarea retelei de drumuri de interes local din cadrul Proiectului integrat privind infiintarea retelei de canalizare si a statiei de epurare in satele - Pordeanu, Cheglevici si Beba Veche, infiintarea si, respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele - Pordeanu si Cheglevici, infiint. si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche si Dudestii Vechi, judetul Timis

Produse SW livrate

Camine DN 1000 mm

Client

S.C. Proserv S.R.L.

execuţie

2017

Victor Paută

SW Umwelttechnik Romania 
RO 307305 Orțișoara, Str. Principală 680, Jud. Timiș

+40 256 296 168

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro