Skip to main content
Cămine

Canalizare, Cristian

EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ, PLUVIALĂ PENTRU CARTIERUL LUNCA GĂRII Şl DOROBEIUL avand cod CPV 45232130-2 Lucrări de construcţii de canalizări de ape pluviale si 45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale , situat in intravilanul Comunei Cristian.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Kronstarr Bau Company S.R.L.

Execuţie

2019

Horațiu Păltinescu

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 723 322735

horatiu.paltinescu@sw-umwelttechnik.ro