Skip to main content
Cămine

Canalizare, Santăul

Sistemul de colectare a apelor uzate menajere este un sistem de canalizare vacuumată compus din:-Rețele principale de canalizare vacuumată în lungime totală de L= 7.565 ml; Rețele secundare (de legatură între căminele de vacuum și rețeaua principală) L=720 ml; Conducte refulare de la stațiile de vacuum la stația de epurare L=1.970 ml și refulare de la microstații de pompare L=492 ml; Conducte gravitaționale L=6.898 ml; Conducte efluent L=1.164 ml; Conductă alimentare cu apă a stației de epurare L=775 ml; Stație de epurare (din beton armat+zidarie BCA); Stație de vacuum și pompare = 2 buc -formată dintr-o cuvă de beton armat impermeabilizată; Camine vacuum =144 buc –din beton prefabricate H= 2 m ; Racorduri gravitaționale = 414 buc.

Produse SW livrate

Cămine de vid DN 1000 mm

Durata asamblării

2018 - 2019

Client

S.C. EDIL MANAGEMENT S.R.L.

execuţie

2019

Victor Paută

SW Umwelttechnik Romania 
RO 307305 Orțișoara, Str. Principală 680, Jud. Timiș

+40 256 296 168

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro