Skip to main content
Cămine

Canalizare, Moțăței

Extindere rețea canalizare menajeră în comuna Moțăței jud. Dolj. Extinderea reţelei de canalizare menajeră se va realiza pe o lungime totală de 27.553,00 m. Pe traseul reţelei de canalizare menajeră proiectată vor fi amplasate opt staţii de pompare ape uzate menajere. Datorita extinderii reţelei de canalizare, s-a impus si extinderea capacitaţii staţiei de epurare existente.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Durata asamblării

2019 - 2020

Client

S.C. Rescomt Craiova S.A.

execuţie

2020

Florin Pantilie

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 729 852 100

florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro