Skip to main content
Cămine

Sistem de canalizare

SW Umwelttechnik România a produs și livrat elemente de cămin DN 1000 mm de cea

mai bună calitate și durabilitate pentru proiectul “Realizare sistem de canalizare

menajeră a localității Carani, inclusiv racordarea la rețea a tuturor gospodăriilor

localității Carani”.

Produse SW livrate

Elemente de cămin DN 1000 mm

Client

S.C Amahouse S.R.L.

Execuţie

2021

Victor Paută

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 078

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro