Skip to main content
Rezervoare

Rețea distribuție apă potabilă, Drăgănești

SW Umwelttechnik România a livrat produsele necesare realizării rețelei de distribuție a apei potabile în satele Belciug, Hătcărău și Tufani în comuna Drăgănești, județul Prahova și înființare rețea de canalizare și stație epurare în satele Drăgănești, Meri și Hătcărău din comuna Drăgășani.

Produse SW livrate

Bazine cilindrice DN 200/200/15

Cămine DN 1000 mm

Client

S.C. Colen Impex S.R.L.

Execuţie

2022

Florin Pantilie

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 729 852 100

florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro