Skip to main content
Cămine

Modernizare și extindere infrastructură de apă

În cadrul proiectului de modernizare, extindere a infrastructurii de apă și înființare a

rețele de canalizare menajeră în localitatea Lunca Bradului, jud. Mureș, SW

Umwelttechnik România a produs și livrat cămine de vizitare DN 800 mm și DN 1000

mm, radiere, inele de supraînălțare, elemente tronconice de reducție, inele de aducere

la cotă și plăci de acoperire de tip PA 90/20, bazine pentru stații de pompare formate din

elemente tip BC DN200/200/15 și BC DN200/250/15, inele IB DN200/200/15 și IB

DN200/150/15, precum și plăci de acoperire carosabile tip PCB D230/25 cu capace din

fontă Di625 400kN înglobate.

Produse SW livrate

Elemente de cămin DN 800mm / DN 1000 mm

Bazine cilindrice BC DN200/200/15

Bazine cilindrice BC DN200/250/15

Plăci de acoperire PA 90/20

Plăci de acoperire carosabile PCB D230/25

Client

S.C Gat Construct S.R.L.

Execuţie

2021

Horațiu Păltinescu

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 078

+40 723 322 735

horatiu.paltinescu@sw-umwelttechnik.ro