Skip to main content
Cămine

Kaufland, București

Construire hypermarket Kaufland (P+1E) şi magazin retail (P) amplasat în Bucureşti, sector 3, Bd. Energeticienilor, nr. 13-15. Apele uzate menajere şi apele pluviale vor fi evacuate în reţeaua publică de canalizare. Apele uzate provenite din zona de preparare vor fi trecute printr-un separator de grăsimi inainte de evacuarea în reţeaua de canalizare. Apele pluviale excedentare se vor stoca într-un bazin de retenţie şi se vor evacua, numai prin pompare, în reţeaua publică de canalizare. Reţeaua de canalizare interioară din incintă se va dimensiona şi executa în sistem separativ (divizor).

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Conim Partners S.R.L.

Execuţie

2019

Florin Pantilie

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 729 852 100

florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro