Skip to main content
Cămine

Complex agricol, Cireșu

Construire complex agricol în Cireșu, jud. Argeș, format din: adăpost stabulaţie temporară bovine, filtru sanitar cu pavilion administrativ şi construcţii anexe pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, dotări tehnicoedilitare, racorduri la utilităţi, împrejmuire şi branşamente.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Construct Steel Market S.R.L.

Execuţie

2018

Florin Pantilie

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 729 852 100

florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro