Skip to main content
Cămine

Carnalizare, Tîrgșoru Vechi

Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru a acoperi costul Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” și a utilizat o parte din sumă pentru plăţi prevăzute în contractul Lucrări de construcție pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Tîrgșoru Vechi, satele Tîrgșoru Vechi, Stăncești și Zahanaua, jud. Prahova”. Acest contract este finanţat în comun de Unitatea Administrativ Teritorială, comuna Tîrgșoru Vechi, jud. Prahova

Produse SW livrate

Cămine DN 800

Client

S.C. GAVELLA COM S.R.L.

Execuţie

2018

Valentin Neculae 

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 730 632 224

valentin.neculae@sw-umwelttechnik.ro