Skip to main content
Cămine

Canalizare, WDP PARK 2

WDP INDUSTRIAL PARK 2 ȘTEFĂNEȘTII DE JOS – Unități pentru depozitare articole alimentare și nealimentare, cu anexe administrative tehnice, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejmuire, branșamente, utilități, semnalistică, amenajare spații verzi plantate și organizare de șantier.

Amplasament: comuna Ștefăneștii de Jos, nr. cadastral 54734, 54541 și 54542 , jud. Ilfov, România.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. HYATT DEVELOPMENT S.R.L.

Execuţie

2019

Florin Pantilie

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 729 852 100

florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro