Skip to main content
Cămine

Canalizare, Siliștea Gumești

Sistem centralizat de alimentare cu apă, comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman - sistem centralizat de canalizare menajeră și stație de epurare, comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman.

Alimentare cu apă: - Sursa de apă - Conducta de legătură între puțuri+aducțiune - Gospodărie de apă - Rețea de distribuție a apei - Canalizare - Rețea de canalizare - Stație de epurare.

Proiectul de investiții este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. DAV CIVIL ENGINEERING S.R.L.

Execuţie

2019

Valentin Neculae

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

Tel. +40 246 207 052

+40 730 632 224

valentin.neculae@sw-umwelttechnik.ro