Skip to main content
Cămine

Canalizare, Santăul

Sistemul de colectare a apelor uzate menajere este un sistem de canalizare vacuumată compus din:-Rețele principale de canalizare vacuumată în lungime totală de L= 7.565 ml; Rețele secundare (de legatură între căminele de vacuum și rețeaua principală) L=720 ml; Conducte refulare de la stațiile de vacuum la stația de epurare L=1.970 ml și refulare de la microstații de pompare L=492 ml; Conducte gravitaționale L=6.898 ml; Conducte efluent L=1.164 ml; Conductă alimentare cu apă a stației de epurare L=775 ml; Stație de epurare (din beton armat+zidarie BCA); Stație de vacuum și pompare = 2 buc -formată dintr-o cuvă de beton armat impermeabilizată; Camine vacuum =144 buc –din beton prefabricate H= 2 m ; Racorduri gravitaționale = 414 buc.

Produse SW livrate

Cămine de vid DN 1000 mm

Client

S.C. EDIL MANAGEMENT S.R.L.

Execuţie

2019

Victor Paută

SW Umwelttechnik Romania 
RO 307305 Orțișoara, Str. Principală 680, Jud. Timiș

+40 256 296 168

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro