Skip to main content
Cămine

Canalizare, Răducăneni

Se extinde rețeaua de alimentare cu apă, pe o lungime totală la nivelul întregi comune, de 2705 ml. Rețeaua cuprinde 16 cămine de vane pe rețeaua de distribuție,4 camine de vane și golire și 15 hidranți subterani de incendiu, cu diametrul de 100 mm. Extindere rețea de canalizare pe o lungime totală la nivelul comunei de 42.824 ml. Se realizează 11 stații de pompare ape uzate, cu 4005 ml conducte de refulare, 16 cămine de vane pe conductele de refulare, 115 colectori principali și secundari, precum și 1047 cămine de vizitare.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Capital Invest - Tehnimarket S.R.L.

Execuţie

2020

Adrian Dănilă

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro