Skip to main content
Cămine

Canalizare, Parța

CONSTRUIRE CANALIZARE + STATIE DE EPUARE - ETAPA II CONSTRUIRE CANALIZARE , COMUNA PARTA, JUDETUL TIMIS , va fi realizata din tuburi PVC 100 multistrat, SN4, De 250x6,2 mm în lungime de 20.667 m si va fi echipata cu un numar de 378 camine de vizitare. Pentru compensarea diferentelor de cota între tronsoanele de canalizare precum si pentru traversarea râului Timis, pe canalizarea situata pe vatra localitatii s-au prevazut un numar de 3 statii de pompare monobloc pentru ape uzate. Concomitent cu realizarea canalului menajer vor fi realizate toate racordurile menajere ale imobilelor. Racordurile imobilelor la canalul menajer proiectat se vor realiza din tuburi PVC, SN4, De 160 mm cu lungimea medie de 20 m. Numarul total al racordurilor este de 950 bucati.

Produse SW livrate

Cămine DN 1000 mm

Client

S.C. ROMTIM INSTAL S.R.L.

Execuţie

2018

Victor Paută

SW Umwelttechnik Romania 
RO 307305 Orțișoara, Str. Principală 680, Jud. Timiș

+40 256 296 168

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro