Skip to main content
Cămine

Canalizare, Moțăței

Extindere rețea canalizare menajeră în comuna Moțăței jud. Dolj. Extinderea reţelei de canalizare menajeră se va realiza pe o lungime totală de 27.553,00 m. Pe traseul reţelei de canalizare menajeră proiectată vor fi amplasate opt staţii de pompare ape uzate menajere. Datorita extinderii reţelei de canalizare, s-a impus si extinderea capacitaţii staţiei de epurare existente.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Rescomt Craiova S.A.

Execuţie

2020

Florin Pantilie

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 729 852 100

florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro