Skip to main content
Cămine

Canalizare, Marghita

Extindere rețele de apă și canalizare în cartierele Chet și Ghenetea. Prin implementarea investiţiei Extindere rețele de apă și canalizare în cartierele Chet și Ghenetea" se va realiza extinderea reţelei de apă potabilă și de aducțiune cu o lungime de 18,971 km, extinderea rețelei de canalizare menajeră cu o lungime 13,034 km și se vor executa 17 stații de pompare cu conducta de refulare pe o lungime de 16,484 km.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. TERMOPRO EDIL S.R.L.

Execuţie

2019

Victor Paută

SW Umwelttechnik Romania 
RO 307305 Orțișoara, Str. Principală 680, Jud. Timiș

+40 256 296 168

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro