Skip to main content
Cămine

Canalizare, Jurilovca

Extindere retea de canalizare si reabilitare statie de epurare în localitatea Jurilovca (retea de canalizare din PVC pentru apele uzate menajere; retea racorduri la reteaua de canalizare; statii de pompare ape uzate menajere si dotare cu generatoare pentru cazul întreruperii accidentale a curentului electric; conducte refulare; reabilitarea statiei de epurare).

Produse SW livrate

Cămine Dn1000 mm

Client

S.C. GENERAL INSTAL CON S.R.L.

Execuţie

2018

Adrian Dănilă

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro