Skip to main content
Cămine

Canalizare, Horodnic de Sus

Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava.

Construcția rețelei publice de apă și apă uzată în comuna Horodnic de Sus, jud. Suceava: I. Rețea alimentare cu apă: - lungime totală conductă aducțiune – 2694 ml - lungime totală conductă distribuție – 10044 ml - cămine de branșament – 597 buc. – stație de pompare aducțiune Horodnic de Sus – 1 buc. II. Rețea canalizare: - lungime totală conductă gravitațională – 9949 ml - lungime totală conductă refulare – 5079 ml - cămine beton vizitare canalizare D1000 mm – 201 buc. - cămine beton vizitare canalizare D800 mm – 118 buc. Cămine de vane și curațire rețea refulare – 15 buc. – stație de pompare ape uzate – 4 buc.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Europartener S.R.L.

Execuţie

2020

Adrian Dănilă

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

 

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro