Skip to main content
Cămine

Canalizare, Ghioroc

Contractul constă în Execuție lucrări de extindere a reţelelor de apă şi canal în comuna Ghioroc, Jud. Arad. Apele uzate colectate de rețelele prevăzute în prezentul contract vor fi transportate gravitațional către rețelele de canalizare sau stațiile de pompare din proiectul „Reabilitare și extindere rețele de apă și rețele de canalizare în Ghioroc, Cuvin, Minis Paulis și Lipova”. Extindere 13,703 km canal și 5,012 apă.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Univro S.R.L.

Execuţie

2020

Victor Paută

SW Umwelttechnik Romania 
RO 307305 Orțișoara, Str. Principală 680, Jud. Timiș

+40 256 296 168

+40 728 047 175

victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro