Skip to main content
Cămine

Canalizare, Galați

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020. GL-E1-L - Lucrări de îmbunătățire a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați. Lot 3 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L.

Execuţie

2020

Valentin Neculae 

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 730 632 224

valentin.neculae@sw-umwelttechnik.ro