Skip to main content
Cămine

Canalizare, Evora Center

Canalizare în incinta centrului comercial EVORA CENTER. Construirea unui centru comercial cu spaţii administrative, centrală termică, gospodărie PSI –rezervoare şi pompe, pe o suprafaţă totală de 61.894 mp. Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza de la rețeaua stradală. Apele uzate menajere vor fi colectate și transportate prin intermediul unei rețele de canalizare interne în rețeaua stradală. Apele pluviale preluate de pe platforme, parcări şi drumuri de circulaţie din cadrul amplasamentului vor fi colectate separat şi vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi (capacitatea 300 l/s), după care se vor uni cu apele colectate de pe acoperişul magazinului şi se vor deversa în sistemul de canalizare pluvială publică a localităţii.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Las Prom S.R.L.

Execuţie

2019

Horațiu Păltinescu

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 723 322 735

horatiu.paltinescu@sw-umwelttechnik.ro