Skip to main content
Cămine

Canalizare, Dumbrăvița

Canalizare Com. Dumbrăvița și Sat Vlădeni, Jud. Brașov. Proiectare: Documentație Tehnică la Autorizația de Construire, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Asistență tehnică a proiectantului la execuție. Execuție de lucrări (Rețeaua de colectare a apelor uzate menajere în lungime totală de 33343 ml se va executa pe toate străzile satelor Vlădeni și Dumbrăvița cu conducte din PVC SN8 tip KG cu De 160 mm, 10368 ml, conducte din PVC SN8 tip KG cu De 200 mm, 14091 ml, conducte din PVC SN8 tip KG cu De 300 mm, 8884 ml). S-au prevăzut 370 racorduri De 160 mm și 110 cămine de vizitare pentru satul Vlădeni și 1550 racorduri De 160 mm și 355 cămine de vizitare pentru satul Dumbrăvița.), stație de pompare, statie de epurare.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Go Pro Infrastructure S.R.L.

Execuţie

2019

Horațiu Păltinescu

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 723 322 735

horatiu.paltinescu@sw-umwelttechnik.ro