Skip to main content
Cămine

Canalizare, Com. Cuca

Rețea de canalizare și stație de epurare în com. Cuca, județul Galați. Conducte de canalizare apă uzată menajeră, inclusiv subtraversări, are 4303,5 ml , din care: 1. Conducta din PVC, SN 8, Dn 250 mm - 1078,5 ml; 2. Conducta din PVC, SN 8, Dn 315 mm - 3225,0 ml; 3. Cămine de canalizare – 128 buc.; 4. Subtraversări de drumuri naţionale, judeţene şi comunale -10 buc.; 5. Subtraversări în sifon invers cu două fire pârâu Lozoviţa – 2 buc.; B) Staţie pompare influent SPAU este conectată la reţeaua de colectoare prin intermediul unei Staţii de pompare influent; C) Racordurile de canalizare vor fi realizate de la limita de proprietate a abonaţilor până în căminul de racord de pe colector. Lungime totală a racordurilor va fi L = 985,0 m. D) Staţia de epurare Încarcare organică.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

ASOCIEREA ROVIS LIDER / UNITIP GLOBAL BUCURESTI / TANCRAD GALATI

Execuţie

2019

Adrian Dănilă

SW Umwelttechnik Romania 

RO 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului 1, Com. Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro