Skip to main content
Cămine

Canalizare CL26, Fierbinți

Rețele apă Țăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg și Dridu. Rețele de canalizare Țăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg. Compania RAJA SA, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), continuă implementarea proiectelor de modernizare și dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată, în beneficiul mediului și al populației deservite. Aceste contracte de lucrări au în vedere îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate în localitățile incluse în proiect, prin creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare, ridicarea gradului de siguranță și continuitate în funcționarea sistemului, reducerea pierderilor de apă.

Produse SW livrate

Bazine cilindrice

Client

S.C. AFCON ELECTRA ROMÂNIA S.R.L. / S.C. INSTAL SERVICE TEHNOLOGY S.R.L

Execuţie

2020

Valentin Neculae 

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 730 632 224

valentin.neculae@sw-umwelttechnik.ro