Skip to main content
Cămine

Canalizare, Armeni

Alimentare cu apă și canalizare, Unitatea administrativ teritorială Comuna Loamnes, Sat Armeni, Jud. Sibiu. Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Armeni, Comuna Loamnes, județul Sibiu.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. Pro Hart S.R.L.

Execuţie

2019

Horațiu Păltinescu

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 723 322 735

horatiu.paltinescu@sw-umwelttechnik.ro