Skip to main content
Cămine

Apă și canalizare, Negrești

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Obiectivul proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populatiei în localitățile din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

Instal Service Technology

Execuţie

2 ani

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului 1, Com. Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu 

Adrian Danila

+40 246 207 050

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro