Skip to main content
Cămine

Apă și canal, Sulița

Contractul presupune Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "ÎNFIINTARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA SULIȚA, JUDEȚUL BOTOȘANI" finanțat prin PNDL. Durata contractului este de 96 luni, și este formată din perioada de proiectare a lucrărilor 3 luni, perioada de execuție a lucrărilor de 33 luni și perioada de notificare a defectelor de 60 luni.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

S.C. CASREP SRL

Execuţie

2019 - 2020

 

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului 1, Com. Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu 

Adrian Danila

+40 246 207 050

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro