Skip to main content
Rezervoare

Apă și canal, Pasărea

Extindere retele de canalizare menajera si alimentare cu apa în comuna Brănești, sat Pasărea, judetul Ilfov” Conform proiectului tehnic, vor fi executate: Alimentare cu apa: • extinderea sistemelor de alimentare cu apa - Extindere retea de alimentare cu apa in lungime de cca. 6130,0 m • Realizare bransamente de alimentare cu apa - 517,0 buc • prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de alimentare cu apa - Construire statii de pompare ape uzate menajere SPAU 1, SPAU 2, SPAU 10, SPAU 11, SPAU 12, SPAU 13, SPAU 14 si SPAU 17 Canalizare: • Camine de masurare a presiunii CMP1, CMP2; • extinderea sistemelor de canalizare - Extindere retea de canalizare menajera in lungime de cca 6620,0m • Realizare racorduri de canalizare menajera - 517,0 buc;

Produse SW livrate

Bazine stații de pompare DN 1500

Client

S.C. Vicecom 95 S.R.L.

Execuţie

2017

Adrian Dănilă

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro