Skip to main content
Rezervoare

Apă și canal, Cuzaplac

DEZVOLTAREA COMUNEI CUZAPLAC – sat Petrindu , JUD. SALAJ, PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM FUNCTIONAL DE APA CANAL - Montare de statii de pompare.

Produse SW livrate

Elemente statii pompare

Client

S.C. Agameds S.R.L.

Execuţie

2017

Petru Farcău 

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1 

+40 246 207 052

+40 730 930 825

petru.farcau@sw-umwelttechnik.ro