Skip to main content
Cămine

Alimentare cu apă, Popas Cismea

Lucrările de realizare a sistemelor de canalizare menajeră, alimentare cu apa, energie electrică, curenți slabi și gaze naturale vor fi amplasate exclusiv pe terenul în proprietatea Westhouse Group în intravilanul localității Ovidiu. Rețeaua de canalizare menajeră va cuprinde următoarele:

-Colectoare gravitaționale ce asigură transportul apei uzate menajere în sistem divizor

-Racorduri individuale la colectoarele gravitaționale, compuse din cămin de racord, canal de racord și piesă de legătură între canalul de racord și colectorul stradal;

-Construcții accesorii ce asigură buna funcționare a rețelei de canalizare: cămine de vizitare si control, cămine de spălare, stații de pompare.

Produse SW livrate

Elemente de cămin

Client

LCS IDEAL Topconstruct S.R.L.

Execuţie

2019

Adrian Dănilă

SW Umwelttechnik Romania 
RO 087253 Sat Izvoru, Str. Zăvoiului Nr. 1

+40 246 207 052

+40 730 930 829

adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro